Tuesday, February 22, 2005

i have to run faster...

time is running out and i have to run faster to reach the finish line... i have so much to do... work projects to complete, web formats to design, flowchart to draft, a learning module to design, a lesson plan to practice, a micro-teaching to look forward to.. but darn it! i felt so tired and sluggish to finish them all... minsan naiiyak na lang ako kung paano ko sila tatapusin... kailan kaya mangyayari na hindi ako mag-cram sa mga dapat kong gawin... nakakapagod na rin ang mag-cram.. ang umasa na matatapos ko silang lahat in due time... ala lang... naiinis lang ako sa sarili ko... wait, tapusin ko lang ang sideline ko...

No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment!